KalliopejaRESOR

 

 

"Vår integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in, hur de behandlas och vilka rättigheter du har beträffande dina uppgifter. "

 

Registrets namn: Kalliopeja Resors integritetspolicy

Registrets upprättats av: Ab Kalliopeja Oy (FO-nr  2564430-4)

 

Uppdaterad: 21.2.2021

 

Vad är GDPR?

GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation (allmän dataskyddsförordning). Dataskyddsförordningen reglerar behandlingen av personuppgifter och har tillämpats i alla EU-länder från och med 25.5.2018.

GDPR förbättrar skyddet för dina personuppgifter och ger dig fler metoder för att styra behandlingen av dina uppgifter.

Den här integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter Kalliopeja Resor samlar in, hur de behandlas och vilka rättigheter och möjligheter du har beträffande dina uppgifter.

 

 

Vilka personuppgifter samlar Kalliopeja Resor in?

Personuppgifter är alla uppgifter som anknyter till en identifierad eller identifierbar person.

Kalliopeja Resor samlar in personuppgifter via webbsidan http://almunecarsite.wordpress.com, dess undersidor och formulär och endast för tydligt definierade syften. I formulären kan vi be om följande uppgifter, till vilka du samtidigt då även ger ditt tillstånd.

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Uppgifter om kundförhållandet, t.ex. bokningshistoria

Vi behandlar alla uppgifter lagenligt, ändamålsenligt och på ett transparent sätt. När du använder våra tjänster, våra webbsidor eller tar kontakt med oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan alltid kontakta oss och be oss ändra dina personuppgifter om du upptäcker att de är felaktiga eller bristfälliga. Du har också rätt att när som helst dra tillbaks ett tillstånd som du tidigare givit. Om du inte vill att dina personuppgifter används i direktmarknadsföring, kan du meddela oss per e-post till adressen info@kalliopeja.fi

 

Vilka andra uppgifter samlar vi in?

 

Kalliopeja använder sig också av loggfiler, en standardåtgärd idag för att upprätthålla webbsidor. De här filerna samlar in uppgifter genast någon besöker almunecarsite.wordpress.com eller dess undersidor. Sådana uppgifter är t.ex. användarens IP-adress, browsertyp, ISP (vilken väg användaren kom till sidan), datum, klockslag, exit-sida och antal klickningar.

Dessa uppgifter är dock inte förbundna med personuppgifter (non-personal information). Med hjälp av dessa analyserar vi trender, administrerar webbsidorna, följer med besökarnas rörelse på webbsidorna och samlar in demografisk information.

 

Kakor (cookies)

 

Precis som många andra, använder sig almunecarsite.wordpress.com och dess undersidor av sk. kakor (cookies). Kakorna sparar information om användarnas preferenser och hur de använder sidorna. Uppgifterna hjälper oss att förbättra användarens upplevelse av våra webbsidor.

I inställningarna för din browser kan du antingen ge ditt tillstånd till att kakor används eller förbjuda dem.

 

För vilka ändamål samlar Kalliopeja Resor in och behandlar dina uppgifter?

Personuppgifter samlas in för följande ändamål:

 • sköta kundförhållandet och den personliga servicen enligt behov
 • upprätthålla register över kunder och användare
 • identifiera användare
 • utveckla, leverera och fakturera för produkter och tjänster
 • nischa våra produkter och tjänster
 • utföra kontraktsbundna skyldigheter

 

Hur skyddar Kalliopeja Resor dina personuppgifter?

 

Vi sparar dina personuppgifter som listor i Kartras integrerade försäljnings- och marknadsföringsprogram och på deras server. Endast Kalliopejas personal behandlar uppgifterna. Kartras server ligger utanför EU/ETA-området men programmet fungerar i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR).

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Vi varken förmedlar, säljer eller sätter ut (outsource) de uppgifter vi samlat in till andra organisationer eller parter.

 

Barns personuppgifter

Kalliopeja samlar inte avsiktligt in uppgifter av barn under 15. Om du misstänker att ditt barn uppgett sina uppgifter på våra webbsidor, är du välkommen att kontakta oss direkt på adressen info@kalliopeja.fi. Vi gör vårt bästa för att radera uppgifterna så fort som möjligt.

 

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar inte dina personupppgifter längre än nödvändigt med tanke på vad användningsändamålet, ett kontrakt eller lagen förutsätter. Förvaringstiden dock variera utifrån ändamål och situation.

 

Sammandrag av dina rättigheter att skydda din integritet 

Du har rätt att

 • be om korrigering av felaktiga och bristfälliga personuppgifter
 • be att dina personuppgifter raderas
 • veta vilka personuppgifter en organisation har om dig
 • veta hur och för vilket ändamål dina uppgifter behandlas
 • motsätta dig att dina uppgifter behandlas
 • be att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
 • flytta dina uppgifter till en annan organisation
 • lämna in klagomål till dataskyddsombudsmannen

Du kan kontakta oss på adressen info@kalliopeja.fi (Marianne) om du vill ha tilläggsuppgifter om ovanstående punkter eller vill att vi korrigerar eller raderar dina uppgifter. Vi svarar på din begäran så fort som möjligt, allra senast inom en månad.

 

Integritetspolicy för verksamhet via internet

 

Den här integritetspolicyn gäller endast användare av Kalliopeja Resors webbsidor och de kunder som köpt våra produkter och tjänster via webbsidorna (almunecarsite.wordpress.com samt dess undersidor). Den gäller inte uppgifter som samlats in via andra kanaler.

 

Godkännande

 

När du använder Kalliopeja Resors webbsidor godkänner du samtidigt vår integritetspolicy och dess villkor. Om du inte kan godkänna villkoren, kan vi tyvärr inte betjäna dig.

Vi uppdaterar denna integritetspolicy i enlighet med förändringar i vår verksamhet, i våra dataskyddsprinciper och i dataskyddslagen. Förändringarna träder i kraft genast de publicerats på vår webbsida. Av den orsaken kan det vara skäl att kolla innehållet regelbundet.

 


© 2021 Ab Kalliopeja Oy|  KONTAKTA OSS  |  FI25644304 | Integritetspolicy